Algemene Voorwaarden 

 

 

Facturen :Al onze facturen zij betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de betaling wordt vertraagd, is er van rechtswege een interest van 1% per maand onverminderd eventuele schadevergoedingen. Bij wanbetaling zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10 en een minimum van 150€.Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd

 

Offertes ;Wij danken U voor het vertrouwen in onze firma

Prijzen geldig gedurende een periode van 30 dagen

 

Betaling bij akkoord 30% voorschot en 70% bij het einde der werken

Voor alle bijkomende vragen kan U ons altijd contacteren

 

Bij akkoord gelieve ons één exemplaar ondertekend terug te sturen